Skip to main content
681 061 157872 005 004

Descobreix la llet d'euga

Una matèria prima natural i equilibrada

La llet és la substància que surt de les glàndules mamàries dels mamífers.

Una llet bullida, pasteuritzada o esterilitzada per a la seva conservació i distribució perd pràcticament totes les seves propietats.

La llet és l'únic aliment creat i evolucionat per alimentar i aportar al mamífer pràcticament tots els components que necessita el seu organisme de forma equilibrada per a la seva correcta absorció. Nodreix, protegeix i contribueix a la salut metabòlica, regulant els processos d'obtenció d'energia i aportant elements necessaris per a la regeneració cel·lular.

Que és eQuaid® complet?
Una matèria activa desenvolupada per l'assoiació eQuaid amb un gran potencial d'aplicacions en medicina, cosmètica i alimentació.

És una barreja de llets d'euga de diferents orígens amb diferents períodes de lactància, amb una microbiologia controlada i una part d'ella reproduïda al laboratori per a garantir les seva presència i convertir-la en el probiòtic i prebiòtic més complert que existeix, un aliment viu i intel·ligent.

i Per què una barreja? Simplement perquè si únicament agafem llet d'una euga o un sol origen (granja o eugues de muntanya) ens trobem que la seva composició varia constantment i pot tindre moltes carències.

Per què és un aliment viu i intel·ligent?


eQuaid® complet és capaç de realitzar funcions molt diverses en el nostre organisme per què les seves bacteries, proteïnes (immunoglobulines), caseïnes, enzims, greixos, carbohidrats, minerals, vitamines, hormones i factors de creixement ajudaran a equilibrar les carències del nostre organisme de forma ràpida i equilibrada, segons les necessitats de cada persona. Igual que quan som petits i la llet materna ens fa aquestes funcions durant el període de lactància.

En la seva composició trobem pràcticament tots els elements que necessita l'organisme de forma equilibrada.
eQuaid® complet és un aliment natural que si l'incorporem a la dieta quotidiana, notarem ràpidament una millora en les defenses, l'energia i la nostra vitalitat.

eQuaid® complet es pot administrar per via oral amb pols o càpsules i per via tòpica mitjançant pomades, cremes o sabó.

 

Es pot definir com a superaliment o complement nutricional, actualment s'utilitza molt com a coadjuvant per aplicar amb diversos medicaments i tractaments per a assegurar-ne la seva efectivitat, ajudant a equilibrar carències de l'organisme.

Per què  d'euga?

Son monogastrics com nosaltres

Sens dubte és la millor pels humans, perquè els èQuids són mono gàstrics com nosaltres i el sistema digestiu dels èquids és pràcticament idèntic al nostre, la seva composició i les quantitats dels diferents elements que la componen són exactament les mateixes que les nosaltres.

Els remugants com les vaques, les ovelles o les cabres, tenen quatre estómacs i molt diferent, més pesada, amb proteïnes que no ens van bé i amb més greixos saturats. El seu metabolisme té necessitats molt diferents del nostre, i com a conseqüència, la llet és molt diferent.

 

COMPOSICIÓ GENERAL

Aquesta és la composició genèrica d'una de les barrejàs de llet d'euga feta amb la tècnica d'eQuaid® complet.

"No totes les llets d'euga tenen la mateixa composició"

Comparant la llet d'euga amb la humana i la llet de remugants,  és la menys greixosa de totes.

Dels cuatre tipus de llet comparades, la llet d'euga és la menys energètica, però s'ha de tenir en compte que una gran part de l'energia aportada per aquesta llet prové dels sucres i no dels greixos. És per això que l'energia que ens aporta la llet d'euga és, en gran part, energia ràpida que gastarem durant el mateix dia i no energia de metabolització lenta com la que prové dels greixos de la llet de vaca.

La llet d'euga té un contingut en proteïnes que es troba entremig de la llet humana i la de vaca, que és la que més en té. I té un contingut de lactosa semblant al de la llet humana, que és més alt que el de la llet de vaca (però cal recordar que no afecta els intolerants, perquè ajuda a generar lactasa).

També cal destacar la similitud de les vitamines i minerals imprescindibles per portar a terme tots els processos fisiològics de creixement. Cal destacar el seu contingut de Vitamina C (4 vegades més alt que en la llet materna humana).

L'alt contingut d'omega 3 de la llet d'euga, fa que la resta de components potenciïn la seva acció i actuïn de manera molt més efectiva, tant en processos interns, com externs pel que fa a pell i mucoses.

Composició detallada

Greixos i lactosa

Lorem ipsum dolor sit

Aminoàcids lliures

Lorem ipsum dolor sit

Proteines

Lorem ipsum dolor sit

Minerals

Lorem ipsum dolor sit

Vitamines

Lorem ipsum dolor sit

Explore Our Training Services or
Sign Up to Start With Our Online Courses