681 061 157872 005 004

Descobreix
eQuaid® 

La llet és l'únic aliment creat i evolucionat per alimentar i aportar al mamífer pràcticament tots els components que necessita el seu organisme de forma equilibrada per a la seva correcta absorció

Una matèria prima natural i equilibrada

La llet és la substància que surt de les glàndules mamàries dels mamífers.

Una llet bullida, pasteuritzada o esterilitzada per a la seva conservació i distribució perd pràcticament totes les seves propietats.

La llet és l'únic aliment creat i evolucionat per alimentar i aportar al mamífer pràcticament tots els components que necessita el seu organisme de forma equilibrada per a la seva correcta absorció. Nodreix, protegeix i contribueix a la salut metabòlica, regulant els processos d'obtenció d'energia i aportant elements necessaris per a la regeneració cel·lular.

Que és eQuaid® complet?
Una matèria activa desenvolupada per l'assoiació eQuaid amb un gran potencial d'aplicacions en medicina, cosmètica i alimentació.

És una barreja de llets d'euga de diferents orígens amb diferents períodes de lactància, amb una microbiologia controlada i una part d'ella reproduïda al laboratori per a garantir les seva presència i convertir-la en el probiòtic i prebiòtic més complert que existeix, un aliment viu i intel·ligent.

i Per què una barreja? Simplement perquè si únicament agafem llet d'una euga o un sol origen (granja o eugues de muntanya) ens trobem que la seva composició varia constantment i pot tindre moltes carències.

Per què és un aliment viu i intel·ligent?


eQuaid® complet és capaç de realitzar funcions molt diverses en el nostre organisme per què les seves bacteries, proteïnes (immunoglobulines), caseïnes, enzims, greixos, carbohidrats, minerals, vitamines, hormones i factors de creixement ajudaran a equilibrar les carències del nostre organisme de forma ràpida i equilibrada, segons les necessitats de cada persona. Igual que quan som petits i la llet materna ens fa aquestes funcions durant el període de lactància.

En la seva composició trobem pràcticament tots els elements que necessita l'organisme de forma equilibrada.
eQuaid® complet és un aliment natural que si l'incorporem a la dieta quotidiana, notarem ràpidament una millora en les defenses, l'energia i la nostra vitalitat.

eQuaid® complet es pot administrar per via oral amb pols o càpsules i per via tòpica mitjançant pomades, cremes o sabó.

 

eQuaid es un superaliment
Es pot definir com a superaliment o complement nutricional, actualment s'utilitza molt com a coadjuvant per aplicar amb diversos medicaments i tractaments per a assegurar-ne la seva efectivitat, ajudant a equilibrar carències de l'organisme.

Per què  d'euga?

La llet d'euga és la millor pels humans

Son monogastrics com nosaltres

Sens dubte és la millor pels humans, perquè els èQuids són mono gàstrics com nosaltres i el sistema digestiu dels èquids és pràcticament idèntic al nostre, la seva composició i les quantitats dels diferents elements que la componen són exactament les mateixes que les nosaltres.

Els remugants com les vaques, les ovelles o les cabres, tenen quatre estómacs i molt diferent, més pesada, amb proteïnes que no ens van bé i amb més greixos saturats. El seu metabolisme té necessitats molt diferents del nostre, i com a conseqüència, la llet és molt diferent.

 

eQuaid equilibra l'organisme, aporta energia i vitalitat, aumenta les defenses

COMPOSICIÓ GENERAL

Aquesta és la composició genèrica d'una de les barrejàs de llet d'euga feta amb la tècnica d'eQuaid® complet.

"No totes les llets d'euga tenen la mateixa composició"

eQuaid te una gran biodiversitat de bacteris que interactuan amb l'organisme, microbioma i sistema de defenses.

Comparant la llet d'euga amb la humana i la llet de remugants,  és la menys greixosa de totes.

La llet d'euga és la llet amb menys greix

Dels cuatre tipus de llet comparades, la llet d'euga és la menys energètica, però s'ha de tenir en compte que una gran part de l'energia aportada per aquesta llet prové dels sucres i no dels greixos. És per això que l'energia que ens aporta la llet d'euga és, en gran part, energia ràpida que gastarem durant el mateix dia i no energia de metabolització lenta com la que prové dels greixos de la llet de vaca.

La llet d'euga té un contingut en proteïnes que es troba entremig de la llet humana i la de vaca, que és la que més en té. I té un contingut de lactosa semblant al de la llet humana, que és més alt que el de la llet de vaca (però cal recordar que no afecta els intolerants, perquè ajuda a generar lactasa).

També cal destacar la similitud de les vitamines i minerals imprescindibles per portar a terme tots els processos fisiològics de creixement. Cal destacar el seu contingut de Vitamina C (4 vegades més alt que en la llet materna humana).

L'alt contingut d'omega 3 de la llet d'euga, fa que la resta de components potenciïn la seva acció i actuïn de manera molt més efectiva, tant en processos interns, com externs pel que fa a pell i mucoses.

Composició detallada

La llet d'euga és una substància orgànica molt valuosa que té un gran potencial per substituir la llet de vaca. Entre la llet de moltes espècies de mamífers, la llet d'euga és químicament semblant a la llet humana, de manera que es pot utilitzar com a substitut.

També s'utilitza per alimentar persones amb diverses condicions de salut, especialment en pacients amb risc, tractaments oncologics, trastorns digestius, o que pateixen tuberculosi, hepatitis C, psoriasi i diversos tipus d'immunodeficiència.  Diferents estudis descriuen la rica composició, propietats antibacterianes i antivirals de la llet d'euga, i té valuosos nutrients necessaris per al cos humà.

Vitamines
Estudis recents han demostrat que la llet d'euga conté vitamines A, D3, E, K2, C, B1, B2, B3, B6, B12.  La llet d'euga és molt més rica en vitamina C que la de vaca, i té un alt valor nutricional per la seva resistència a l'oxidació i propietats antiinflamatòries. La suplementació amb vitamina D disminueix significativament el risc de mort prematura i mort per càncer, a més de donar suport a la salut general. La llet d'euga es caracteritza per una concentració mitjana de vitamines del grup B,  el nivell de vitamina K és gairebé 9 vegades superior al de la llet humana, la qual cosa significa que té un efecte positiu en el sistema de coagulació.
Minerales
Cal destacar que encara que no porti ferro, la llet d'euga ajuda a assimilar el ferro dels altres aliments i posa en funcionament el que tenim en l'organisme, gràcies a la lactoferrina, ferratina i altres elements de la seva composició. Ajudant de manera indirecta en molts casos d'anèmia.
Aminoàcids

La llet d'euga millora l'estat anímic de la majoria dels consumidors per al seu contingut d'aminoàcids lliures. Aquesta millora es consolida gràcies a una de les proteïnes presents en aquesta llet que és la α-lacto albúmina. Aquesta, entre altres, és una font d'aminoàcids essencials com el triptòfan i la tirosina que actua de precursors de la serotonina, un neurotransmissor que sabem que és molt important per al nostre bé estar.

Els aminoàcids són components essencials dels aliments. Subministren els blocs de construcció necessaris per a la biosíntesi de proteïnes. Uns 300 aminoàcids es troben a les cèl·lules i teixits dels organismes vius, tanmateix, només 20 d'ells serveixen d'enllaços (monòmers) a partir dels quals es construeixen els pèptids i les proteïnes de tots els organismes. Segons les seves funcions nutricionals/fisiològiques, els aminoàcids es poden diferenciar com: 1. Aminoàcids essencials (valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptòfan, metionina, treonina, histidina (essencial per als nadons), lisina i arginina "semiessencials" ); 2. Aminoàcids no essencials (glicina, alanina, prolina, serina, cisteïna, tirosina, asparagina, glutamina, àcid aspártic i àcid glutàmic).

La llet d'euga és una millor font nutricional per als humans que la de vaca a causa d'un alt percentatge de proteïnes de sèrum i aminoàcids exògens (Taula 2).aminoacids taula2

La quantitat d'asparagina, treonina, serotonina, prolina, leucina i lisina a la llet d'euga és gairebé 6 vegades i el nivell de glutamina és 3 vegades superior al de la llet de vaca. A més, el nivell de glutamina és 3 vegades més alt. No obstant això, els índexs de llet humana són 10 vegades més alts en tots els punts, la qual cosa demostra la seva importància per al desenvolupament del sistema musculoesquelètic dels nadons.

Greixos i Proteïnes

figura1 taula greixosEl contingut de greix de la llet d'euga és significativament inferior al de la llet humana i de la vaca (Figura 1). La llet d'euga es compon principalment d'àcids grassos de cadena mitjana, la llet humana té una alta concentració d'àcids grassos de cadena llarga, mentre que la llet de vaca és rica en àcids grassos de cadena curta (9). La proporció d'àcids grassos insaturats a saturats de la llet d'euga (1:3) és propera a la de la llet humana (1:2), mentre que es desvía dels valors típics de la llet de vaca (2:1). La llet d'euga és una bona font d'àcid linoleic (àcid n-6) i àcid α-linolènic (àcid n-3) (12), que no són sintetitzats pel cos humà i són essencials per al desenvolupament del sistema nerviós (13).

Taula 2 proteinSegons estudis recents, la llet d'euga és similar a la llet humana pel que fa a la composició de proteïnes, 8,30% i 7,60% respectivament. El percentatge de proteïna de sèrum de llet a la llet d'euga és un 20% superior al de la llet de vaca en comparació amb altres fraccions (figura 2). El contingut de proteïna de sèrum de llet a la llet d'euga és aproximadament del 40%, que és inferior al de la llet humana . La llet de vaca té la quantitat més alta de caseïnes, per la qual cosa s'anomena llet tipus caseïna, mentre que la llet d'euga i humana s'anomena llet tipus albúmina. Com que la llet de vaca conté moltes caseïnes (proteïnes gruixudes), acostuma a desenvolupar al·lèrgies en els nadons . A més, la llet d'euga conté més albúmines (finament disperses), per tant, no desenvolupa al·lèrgies. Els alts nivells de proteïna del sèrum i d'aminoàcids exògens a la llet d'euga són fonts de nutrients més beneficioses per als humans que la llet de vaca.

Activitat antimicrobiana

La llet d'euga té amplis efectes antimicrobians i antivirals (28, 29). L'activitat antimicrobiana de la llet d'euga es manté pel seu lisozima i la lactoferrina (32).

El lisozima, també anomenat N-acetilmuramidasa o muramidasa, és un enzim de tipus hidrolitzat que catalitza els polímers de peptidoglicà de la paret cel·lular bacteriana a l'enllaç 1-4 entre l'àcid N-acetilmuramida (NAM) i els residus de N-acetilglucosamina (NAG), de manera que bacteris sensibles a la lisi (33). El lisozima va ser descobert per primera vegada per Flemming (1922) al moc nasal i posteriorment es va purificar a partir de diversos materials vegetals, animals i microbians (bacteris, virus i fongs) (28, 29).

L'activitat antibacteriana del lisozima es dirigeix ​​essencialment cap als bacteris gram-positius, ja que el seu component objectiu de la paret cel·lular (peptidoglicà) és lliurement accessible per a l'enzim, a diferència dels bacteris gram-negatius, que estan protegits per la capa de lipopolisacàrids (LPS) de la membrana externa. (33). A més dels bacteris, també s'ha informat que el lisozima inhibeix virus (VIH) i microorganismes eucariotes com ara paràsits (trofozoïts d'Entamoeba histolytica) i fongs (Candida albicans) malgrat l'absència de peptidoglicà típic en els seus embolcalls (33).

Les propietats bactericides del lisozima s'atribueixen principalment a la seva activitat enzimàtica N-acetil-muramoy-L-hidrolasa, donant lloc a la hidròlisi del peptidoglicà i la lisi cel·lular. El lisozima catalitza la hidròlisi de l'enllaç -(1,4)-glicosídic entre la N-acetilglucosamina i l'àcid muràmic del peptidoglicà a la paret cel·lular bacteriana ( 30 ), interacciona amb la capa de lipopolisacàrids (LPS) a la membrana externa i, posteriorment, es distorsiona. l'empaquetament normal entre els grups fosfat de fosfolípids i LPS per les seves propietats policatiniques. La distorsió provoca la pertorbació de l'estructura de la membrana externa i l'estimulació de la susceptibilitat al lisozima de la capa de peptidoglicà (9).

La lactoferrina és un altre component de la llet d'euga que li confereix una gran activitat antimicrobiana (Figura 4). És una glicoproteïna que s'uneix al ferro de la família de la transferrina que es troba a la majoria de fluids biològics i és un component important del sistema immunitari innat dels mamífers. L'activitat antibacteriana de la LF s'ha documentat àmpliament in vitro i in vivo per a bacteris Gram positius (Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis, Clostridium sp., Haemophilus influenza) i bacteris Gram negatius (Listeria monocytogenes, Micrococcus sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus aureus). mutans) i en alguns bacteris resistents a l'àcid-alcohol (Mycobacterium tuberculosis) ( 34 ).

La funció bacteriostàtica de la lactoferrina (LF) es manté per la seva capacitat per retirar l'ió Fe3+, limitar-ne l'ús pels bacteris i inhibir el creixement. La funció bactericida de la LF es deu a la seva interacció directa amb la paret cel·lular bacteriana. El 1988, es va obrir que la LF danya la membrana externa dels bacteris Gram-negatius en interaccionar amb els lipopolisacàrids (LPS). L'extrem N-terminal de LF carregat positivament evita la interacció entre LPS i cations bacterians (Ca2+ i Mg2+), alliberant LPS de la paret cel·lular, augmentant la permeabilitat de la membrana i danyant els bacteris. La interacció de LF i LPS també potencia l'acció dels antibacterians naturals comentats anteriorment, com el lisozima (35).

Segons investigacions recents (17), la quantitat de lisozimes a la llet d'euga és superior a la d'altres tipus de llet (figura 3).

antimicrobiana fig4

La figura 4 mostra la concentració mitjana de lisozima a la llet de diferents mamífers, fet que demostra l'elevada activitat antiviral de la llet d'euga (24). La llet d'euga conté la quantitat més alta de lisozima (98,9 mg/l), mentre que la llet humana en té 5 vegades menys (21,39 mg/l).

antimicrobiana fig4

A partir d'aquesta i altre informació publicada, avui en dia, la llet d'euga s'utilitza en diferents camps com el tractament i la prevenció de la tuberculosi i altres infeccions bacterianes, i s'utilitza com a complement a l'alimentació infantil.

 

Publicat a National Library of Medicine: 

Mare's Milk: Composition, Properties and Application in Medicine

Propietats Antivirals

S´ha demostrat que diversos components de la llet d'euga poden tenir efectes antivirals potencials. Proteïnes del sistema immunitari innat (lisozima, lactoperoxidasa, LF), immunoglobulines específiques (IgM, IgG i IgA secretora), components lipídics, citocines o prostaglandines ajuden a la protecció. Estudis posteriors han demostrat que almenys part de les propietats antivirals de la llet d'euga es poden atribuir a l'activitat antiviral directa de la LF. La LF comprèn activitat antiviral contra una àmplia gamma de virus humans i animals, tant virus d'ARN com d'ADN.

Investigacions recents han demostrat que la LF també funciona contra rotavirus, virus amic, poliovirus, virus sincitial respiratori, VIH, virus de l'herpes simple tipus 1,2 i citomegalovirus . Aquesta propietat de la llet d'euga la converteix en un producte valuós a la tardor i l'hivern per prevenir i enfortir el sistema immunitari.


Tel. +34 872 005 004
Mas el pla de Puigparidines,
17178 La Vall d'en Bas
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Equaid ©. All rights reserved.